Pozvánka na podkovářský seminář s mistrem Grantem MOONEM ke stažení 

Pozvánka na seminář s Grantem Moonem 2019.pdf (346404)

PRŮBĚH VÝUKOVÉHO DNE

Každý výukový den obsahuje 4-5 hodin teoretických přednášek a výukových prezentací na určená témata - viz. níže. Po obědě následuje učební praxe. V rámci této praxe si studenti zkouší osvojené znalosti a dovednosti pod dozorem lektorů na přidělených koních. Každý studen musí dále splnit 600 hodn provozní praxe v průběhu 24 měsíců u zkušeného podkováře. Tato praxe musí být doložena a podepsána příslušným podkovářem u kterého ji student vykonává. Tuto praxi si může student zajistit sám, nebo po dohodě s podkováři ŽSP.

UČEBNÍ PLÁN PODKOVÁŘSKÉHO KURSU - EUROPODKOVÁŘ

Každý kurs obsahuje teoretickou přednášku, učební praxi a doporučení samostudia  (e-learningu) z učebnice Podkovářství - dané kapitoly.

Kurs TEORETICKÁ  PŘEDNÁŠKA UČEBNÍ  PRAXE E-LEARNING
1. Úvodní seznámení
Problematika podkovářství
Ergonomie podkovářství
Výběr a příprava pracoviště, BOZP
Ukázka ergonomie nářadí
Výběr základního nářadí potřebného k výuce
2,3,4,5
2. Zootechnické a veterinární pojmy pro posouzení exteriéru koně
Anatomie a fyziologie koňských končetin a kopyta
Růst kopyta
Praktická pitva končetiny a kopyta 8, 9, 10, 13
3. Přístup a zacházení s koněm
Fixace a sedace
Postoje a předvádění končetin dospělých koní
Přístup a zacházení s koněm
Fixace koní
Posuzování postojů končetin na stojícím koni
18
4. Postoje a předvádění končetin dospělých koní
Pohyb koně a jeho charakteristika
Vliv nepravidelností postojů na pohyb končetin
Zdravotní problémy způsobené vadami postojů
Posuzování postojů končetin a hodnocení předvádění končetin za pohybu koně 19, 20, 21
5. Končetiny hříbat
Vady postojů končetin hříbat
Zacházení s hříbaty při korekturách
Praktické ukázky zacházení se hříbaty při korekturách, úpravy kopyt hříbat a ortopedických opatření  
6. Podkovářská terminologie
Postoj končetiny a její vliv na kopyto
Úprava bosého kopyta
Pravidelné a nepravidelné kopyto
Posouzení koně a jeho postoje, pohybu končetin
Úprava bosého kopyta
18,31
7. Klasifikace nepravidelných kopyt
Postoj končetiny a její vliv na kopyto - sagitální rovina
Kopyto tupoúhlé a ostroúhlé
Posouzení koně a jeho postoje, pohybu končetin
Úprava bosého kopyta
18, 19
8. Postoj končetiny a její vliv na kopyto - frontální rovina
Kopyto rozbíhavé a sbíhavé
Posouzení koně a jeho postoje, pohybu končetin
Úprava bosého kopyta
18, 19
9. Postoj končetiny a její vliv na kopyto - sagitální a horizontální rovina
Kopyto špalkové, překlubní a diagonální
Posouzení koně a jeho postoje, pohybu končetin
Úprava bosého kopyta
18, 19
10. Postoj končetiny a její vliv na kopyto
Kopyto široké a úzké
Posouzení koně a jeho postoje, pohybu končetin
Úprava bosého kopyta
18, 19
11. Postoj končetiny a její vliv na kopyto
Kopyto  s přirozenou klenbou, ploché a plné
Posouzení koně a jeho postoje, pohybu končetin
Úprava bosého kopyta
18, 19
12. Podkovářské dílny a nářadí
Sortiment strojně vyráběných podkov a podkováků
Praktická ukázka podkovářského sortimentu
Úprava bosého kopyta
23, 24, 25
13. Zpracování kovů
Ruční výroba podkov
Praktická výuka kovářských postupů 26
14. Ruční výroba podkov Ruční výroba podkov 27
15. Ruční výroba podkov Ruční výroba podkov 27
16. Posouzení koně před úpravou a podkováním
Sejmutí podkovy
Konzultace o podkování s majitelem koně
Sejmutí podkovy
Posouzení stavu rohoviny a starého podkování
Úprava kopyta před podkováním
28, 29, 30, 32
17. Rovnováha kopyta před podkováním
Výběr podkovy
Způsoby podkování
Tvarování a připalování podkovy
Praktická výuka podkování 33
18. Úprava podkovy před přibíjením
Přibíjení podkovy a dokončovací práce
Posouzení koně po podkování
Praktická výuka podkování 33, 34
19. Úprava a podkování zdravých kopyt Praktická výuka podkování 37
20. Úprava a podkování  nemocných kopyt se změnou tvaru Praktická výuka podkování 38
21. Úprava a podkování nemocných  kopyt s poškozením rohového pouzdra
Zánět škáry kopytní
Praktická výuka podkování 39, 40
22. Nemoci končetin - úprava a podkování Praktická výuka podkování 42
23. Úprava a podkování kopyt končetin s vadami pohybu
Podkování podle využití koní
Praktická výuka podkování 41, 44
24. Diagnostika kulhání Praktická výuka podkování 43