Pozvánka na podkovářský seminář s mistrem Grantem MOONEM ke stažení 

Pozvánka na seminář s Grantem Moonem 2019.pdf (346404)

3. Zákon č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání v platném znění

Úplné znění - Zákon 455-1991 Sb. o živnostenském podnikání v platném znění.pdf (522,4 kB)

Citace ze Zákona 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání

Podkovářství podle Přílohy č.1 výše uvedeného živnostenského zákona patří podle §19 živnosti ohlašovací řemeslné, u nichž  podmínkou provozování  je dle §21 a §22 odborná způsobilost.

1) Odborná způsobilost podle § 21 pro řemeslné živnosti se prokazuje dokladem o:

a) řádném ukončení středního vzdělání s výučním listem v příslušném oboru vzdělání

b) řádném ukončení středního vzdělání s maturitní zkouškou v příslušném oboru vzdělání nebo s předměty odborné přípravy v příslušném oboru

c) řádném ukončení vyššího odborného vzdělání v příslušném oboru vzdělání

d) řádném ukončení vysokoškolského vzdělání v příslušné oblasti studijních programů a studijních oborů

e) uznání odborné kvalifikace, vydaným uznávacím orgánem podle zákona o uznávání odborné kvalifikace

f) ověření nebo uznání úplné kvalifikace pro příslušný obor na základě zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§22 - Doklady prokazující odbornou způsobilost podle §21 mohou být nahrazeny doklady o:

a) řádném ukončení středního vzdělání s výučním listem v příbuzném  oboru vzdělání a dokladem o vykonání jednoroční praxe v oboru

b) řádném ukončení středního vzdělání s maturitní zkouškou  v příbuzném  oboru vzdělání a dokladem o vykonání jednoroční praxe v oboru

c) řádném ukončení vyššího odborného  vzdělání  v příbuzném  oboru vzdělání a dokladem o vykonání jednoroční praxe v oboru

d) řádném ukončení vysokoškolského vzdělání  v příslušné příbuzné  oblasti studijních programů a studijních oborů

e) řádném ukončení rekvalifikace pro příslušnou pracovní činnost, vydaným zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je činnost provozována a dokladem o vykonání jednoroční praxe v oboru nebo

f) vykonáním šestileté praxe v oboru