Pozvánka na podkovářský seminář s mistrem Grantem MOONEM ke stažení 

Pozvánka na seminář s Grantem Moonem 2019.pdf (346404)

4. Zákon 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání v platném znění

Úplné znění zákona č. 246/192 Sb. na ochranu zvířat proti týrání, viz. - Zákon č. 246-1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání.pdf (668,7 kB)

Důležité citace zákona pro obor péče o kopyta a podkovářství:

   § 2

   (1) Zakazuje se týrání zvířat.

   (2) Zakazují se všechny formy propagace týrání zvířat.

   § 4

  1. Za týrání se považuje

   i)  podávat  zvířeti  bez souhlasu veterinárního lékaře^1f) veterinární

   léčiva  a  přípravky^2)  s  výjimkou  těch, které jsou volně v prodeji,

   provádět   krvavé   zákroky,  pokud  nejsou  prováděny  osobou  odborně

   způsobilou^1f)  nebo  úprava  kopyt  a  podkovářské úkony, pokud nejsou

   prováděny  osobou,  která splňuje odbornou způsobilost podle zvláštního

   právního  předpisu;^10)  za  tyto  zákroky  se  nepovažují paznehtářské

   úkony,

   § 4a

   Za propagaci týrání se považuje zejména

   a) vystavování, jiné demonstrace nebo předvádění zvířete, na kterém byl

   proveden zákrok uvedený v § 4 odst. 1 písm. g), na veřejném vystoupení,

   b)  zveřejnění  popisu,  vyobrazení nebo audiovizuálního záznamu, které

   navádí   k   postupům,  praktikám  chovu  nebo  výcviku,  odchytu  nebo

   usmrcování, úpravám vzhledu zvířete a zásahům do jeho zdravotního stavu

   spojeným  s týráním zvířete tak, jak je vymezeno tímto zákonem, pokud v

   doprovodné informaci není uvedeno, nebo to jinak nevyplývá, že se jedná

   o činnosti zakázané tímto zákonem.