Pozvánka na podkovářský seminář s mistrem Grantem MOONEM ke stažení 

Pozvánka na seminář s Grantem Moonem 2019.pdf (346404)

Založení PODKOVÁŘSKÉ ŠKOLY s.r.o.

V rámci Evropské unie vzniklo nové zařazení veškerých řemesel do kvalifikační soustavy. I v České republice byly v rámci Národní soustavy kvalifikací vytvořeny pro jednotlivá povolání kvalifikační a hodnotící standardy, na podkladě kterých vznikly i nové Rámcově vzdělávací programy pro školy a učiliště. Doposud byl pracovně zařazen podkovář pouze okrajově do černého řemesla zemědělských a uměleckých kovářů. V nové zemědělské soustavě našlo pvolání podkovář svoji kategorii a bylo ustanoveno jako samostatné povolání. V současné době je možné získat vzdělání podkováře dvěma způsoby.

První možností je učební obor podkovář, což je vzdělávání mladých lidí. Rámcově vzdělávací program, který vznikl pro podkováře na základě vytvoření kvalifikačních a hodnotících standardů dosud nebyl uveden učňovským školstvím do provozu. Tento program není funkční a zřejmě ještě delší dobu nebude, protože uvedené standardy pro výuku podkovářů jsou obsáhlé a zakončeny náročnou zkouškou. Učňovské školství pro podkováře tedy čeká náročná přestavba, aby vyhovělo požadavkům na moderního podkováře 21. století.

Druhým způsobem je systém celoživotního vzdělávání, kdy uchazeč s dostatečným zájmem a praktickou zručností může individuelně nebo v podkovářských kursech nastudovat teorii podkovářského povolání, získat praxi pod vedením zkušeného mistra podkováře a přihlásit se k jednotlivým dílčím zkouškám u autorizované osoby pro povolání podkovář.